Viešos teisės paskaitos

Mykolo Romerio universiteto teisės mokykla ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka vykdo unikalų edukacinį projektą „Teisė kiekvienam“, skirtą visuomenės teisiniam švietimui. Per paskaitų ciklą Mykolo Romerio teisės mokyklos įvairių teisės sričių ekspertai visus norinčius supažindina su aktualiausiomis teisės temomis, o po kiekvienos paskaitos bibliotekoje patyrę administracinės, civilinės, baudžiamosios, darbo, vartotojų ir kitų teisės sričių praktikai – MRU dėstytojai, advokatai paskaitos klausytojus taip pat konsultuoja įvairiais asmeniniais teisės klausimais.

Paskaitų įrašai

Mykolo Romerio teisės mokyklos doktorantės Jolitos Miliuvienės paskaita „Individualus konstitucinis skundas: ką reikia žinoti?“ . Paskaitoje buvo diskutuojama apie 2019 m. rugsėjo 1 d. Lietuvoje įsigaliojusį individualų konstitucinį skundą, kas lėmė sprendimą jį įtvirtinti, supažindinama su konstitucinio skundo reikalavimais bei sąlygomis ir teisės aktuose nustatyta skundo pateikimo Lietuvos Konstituciniam Teismui tvarka.

Mykolo Romerio teisės mokyklos doc. dr. Linos Novikovienės paskaita „Prekių sauga ir kokybė: ką turi žinoti kiekvienas vartotojas?“ Vartotojo teisė į tinkamą prekių kokybę yra viena kertinių vartotojo teisių. Tačiau ar visada ši teisė tinkamai užtikrinama? Ar visada įsigytas daiktas tenkina tavo lūkesčius? Įsigijai, gal gavai dovanų daiktą, kuris pasirodo esantis netinkamos kokybės, nesaugus, o gal tiesiog tau nepatinka?

Mykolo Romerio teisės mokyklos prof. dr. Ingos Kudinavičiūtės-Michailovienės paskaita „Šeimos ir vaiko teisių labirintuose“. Paskaitos metu buvo pasidalinta įžvalgomis apie šeimos narių teises, atskleista, ar šeimos teisinė forma turi įtakos vaiko teisėms įgyvendinti. Vaiko teisių konvencijai jau trisdešimt metų, tad buvo analizuojama, kaip realizuojamos ir ginamos konkrečios vaikų teisės, kaip patys tėvai užtikrina vaiko teises.

Mykolo Romerio teisės mokyklos lektorių dr. Justinos Nasutavičienė ir dr. Ievos Navickaitės-Sakalauskienės paskaita „Nukentėjusių turistų teisės“. Šiandien didėjantis žmonių mobilumas jau nieko nebestebina. Kiekvieną dieną socialiniuose tinkluose mūsų draugai ir pažįstami dalijasi įspūdžiais iš savo kelionių po skirtingas pasaulio šalis. Tačiau ne visada turistų lūkesčiai pasiteisina, ne visada juos pasitinka paplūdimiai ir jūra, matyti reklaminiuose paveikslėliuose. Kaip šių nemalonių situacijų išvengti? Kokias teises turi turistai? Kokios keliautojų apsaugą užtikrinančios taisyklės yra priimtos Europos Sąjungoje? Kokiais pažeistų teisių gynimo būdais gali pasinaudoti turistas, kelionių organizatoriui suteikus netinkamos kokybės turizmo paslaugas ar kelionių organizatoriaus nemokumo atveju?

Paskaitų tvarkaraštis (BUS PATIKSLINTAS)