KAIP PASINAUDOTI NEMOKAMA TEISINE PAGALBA?

Savo klausimą galite pateikti registracijos formoje (spausti čia)

KAS TEIKIA NEMOKAMĄ TEISINĘ PAGALBĄ?

Nemokamą teisinę pagalbą pagal iniciatyvą “Teisė kiekvienam” teikia patyrę teisininkai – Mykolo Romerio universiteto teisės mokyklos dėstytojai, daugeliu atveju – advokatai, žinomi savo sričių specialistai (sąrašas bus paskelbtas).

KOKIA NEMOKAMA TEISINĖ PAGALBA TEIKIAMA:

Dėstytojų kartu su studentais teikiama nemokama pirminė teisinė pagalba, apima:

  • teisinės informacijos suteikimą;
  • teisines konsultacijas;
  • teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, atskirų procesinių dokumentų, rengimą (išskyrus antrinę teisinę pagalbą);
  • patarimų dėl ginčo sprendimo be teismo suteikimą;
  • veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.